Dominacija kolektivnog mišljenja i motiv krda mogu se sada vidjeti posvuda

Sukobi civilizacija, borba za dominaciju – jedan planetarni hegemon ili njih više, skoro svejedno – ne vode nas na osunčane proplanke. Možemo se samo nadati da ono najbolje nije iza nas…

Source link

Vaša iskustva i mišljenje ...