Ovršili sliku Vlahe Bukovca, u muzeju u šoku: ‘Ovo je crni petak za hrvatsku kulturu’

Pravomoćnom sudskom odlukom remek-djelo Vlahe Bukovca, slika “Mlada Patricijka” prebačena je iz Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Ovrha je provedena temeljem sudske presude.

Pravni zastupnik HAZU-a kaže da su na ovo prisljeni jer druga strana nije poštovala pravomoćne odluke hrvatskih sudova. Tvrdi da je ovo samo jedna od tisuću spornih umjetnina za koje još nisu pokrenuli postupak, a da za pedeset umjetnina ne znaju gdje se nalaze.

“Njima je nuđeno da umjetnina ta i sve ostale sporne ostane kod njih, da ugovorno riješimo taj odnos i da bez naknade to bude kod njih i da rizik slučajne propasti i obeštećenja stvari oni preuzmu na sebe. Međutim nismo nikad dobili odgovarajući odgovor. Stav je mog klijenta da je suprotna strana imala pravo osporavati neke stvari, ali za nas je zabrinjavajuće što nakon pravomoćnosti presude izostala je volja da se prizna odluka sudske vlasti, ne samo od druge strane nego i od države kao osnivača”, rekao je Silvije Hraste, odvjetnik HAZU-a za Dnevnik Nove TV.

Ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi kaže kako se kolege iz HAZU-a skrivaju iza odvjetnika za razliku od njega koji je došao pred javnost reći da presudu smartraju upitnom jer su “sudovi zanemarili odredbe Zakona o muzeju, Zakona o kulturnom dobru, pravilnike o radu muzeja, mišljenje Hrvatskog muzejskog vijeća koje treba dozvoliti izlučivanje umjetnine iz zbirke koja je po zakonu cjelovito zaštićeno kulturno dobro”.

Na pitanje zašto nisu zadržali sliku uz preuzimanje odgovornosti o održavanju slike.

“Svejedno je riječ o izdvajanju slike iz zbirke. To je prvi korak koji žele napraviti da dođu u posjed umjetnina za koje smatraju da su njihove”, rekao je ravnatelj i dodao kako je HAZU sve to uvjetovao ugovorom, a održavanje bi plaćali porezni obveznici.

“HAZU bi da društvo plaća sve, a da su oni vlasnici”, rekao je Franceschi.

No, HAZU tvrdi da ima još tisuću spornih umjetnina, a da se za njih 50 ne zna gdje se nalaze.

“Ja bih zamolio odvjetnika da ne govori neke umjetnine, već neka da popis 50 umjetnina pa ćemo mi dati odgovore. Naše revizije svake 4-5 godine negiraju takve postavke”, kazao je ravnatelj.

Francsechi kaže da je HAZU prisilila Nacionalni muzej da preda sliku. “Mojoj prethodnici, ravnateljici Biserki Rauter Plančić, na nezapamćen način, ušla je sutkinja s policijom i praktično je prisilila muzej da napravi popis umjetnina za koje će HAZU tužiti muzej”, rekao je ravnatelj.

“HAZU bi trebala biti vertikala koja se brine o razvoju kuluturnih institucija, a ne da ih tuži. Strossmayer je njima donirao te slike, što su oni donirali danas?”, pita se ravnatelj.

“Ovo je crni petak za hrvatsku kulturu koja je kod nas na zadnjem mjestu”, rekao je zaključno. 

Source link

Vaša iskustva i mišljenje ...