Primorac: ‘Bilo bi dobro da imamo porez na nekretnine, mirovine će rastu koliko treba’

Ministar financija Marko Primorac za RTL govorio je o poreznim izmjenama, plaćama i mirovinama. Odgovorio je i na pitanje što ako lokalni političari odluče smanjiti porez na dohodak, ali povećaju cijene vrtića

Upitan je može li se poreznim izmjenama jamčiti svima veće plaće.

– Apsolutno možemo jamčiti, Mi smo i u prezentaciji koju smo naslovili ‘Porezne izmjene u 2023. godini’ da ne izgleda preambiciozno u reformskom smislu. Cilj je bio jednostavan i jasan. Uz izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost, dobit i ostalih zakona – ključni je cilj bio napraviti određene zahvate u Zakonu o porezu na dohodak i doprinosima i omogućiti povećanje plaća svima uslijed intervencija države i to od 1. siječnja sljedeće godine. Ta intervencija se sastoji od 3 ključna stupa. Prvi je intervencija u sustavu doprinosa za mirovinsko osiguranje I stup. Drugi stup je u sustavu osnovnog osobnog odbitka i treća je nešto što je omogućavanje veće autonomije jedinicama lokalne samouprave, a to je spajanje prireza s porezom na dohodak. Ovaj posljednji stup nema veze s povećanjem plaće ako se za to ne odluče jedinice lokalne samouprave. Ali, ova prva dva jamče veću plaću – svima – rekao je.

‘Svaki gradonačelnik ili načelnik imat će malo veće mogućnosti nego sada’

Odgovorio je i što ako se lokalni političari kako bi privukli birače odluče na populistički potez te smanje porez na dohodak, ali povećaju cijene vrtića.

– Svaki gradonačelnik ili kandidat za gradonačelnika ili načelnika imat će malo veće mogućnosti nego sada. Do sada su imali mogućnost utvrđivanja cijena vrtića… Ako govorimo o porezima lokalnih jedinica, i dosad su lokalne jedinice imale mogućnost utvrđivanja stopa pojedinih poreza. Kod poreza za kuće za odmor su imale mogućnost utvrđivanja poreza između 5 do 15 kuna po četvornom metru. Kod poreza na potrošnju su ga mogli uvesti od 0-3 posto. I ono što smo učinili na ovaj način spajanjem prireza s porezom na dohodak – omogućili smo da i kod poreza na dohodak imaju ograničenu autonomiju jednako kako imaju i za sve ostale lokalne poreze – govori ministar.

Upitan je i koja je svrha tolikih poreza.

– Oni su mogli i sada smanjiti sve poreze lokalne koji su imali, ukinuti ih i povećati neke druge usluge. Nisu to činili pa vjerujem da to neće činiti ni u budućnosti. Povećali smo autonomiju jedinica lokalne samouprave, fiskalnu decentralizaciju i dali smo još jedan dodatan alat u kutijici alata lokalnih čelnika koji će znati što će s tim činiti. Središnja država zadržava autonomiju u utvrđivanju raspona kako bi osigurala fiskalnu stabilnost, ali i utjecala na druge politike – redistribucije ili stabilizacije u određenom slučaju ako to bude potrebne – rekao je.

‘Mirovine će rasti onim tempom koji budu trebalo’

O mirovinama nije bilo riječi, a ministar je odgovorio zašto uopće postoji porez na mirovine koje su ionako male.

– Ako govorimo o prvom mirovinskom stupu – to je bio jedini način da pomognemo onima koji nisu u poreznim škarama. Rasterećenjem u sustavu doprinosa za mirovinsko osiguranje. Omogućavamo porast neto plaća onima koji ne plaćaju porez na dohodak. Mirovine će rasti onim tempom koji budu trebalo. Imamo indeksaciju mirovina koja se obavlja dvogodišnje prema utvrđenoj formuli vezanoj uz porast potrošačkih cijena i prosječne plaće. Tako će se indeksirati i utvrđivati i u budućnosti. Ako bude mogućnosti za dodatna povećanja-kao što smo to činili povećanjem minimalne mirovine – i dalje ćemo to činiti. Ovaj zahvat koji činimo u sustavu doprinosa za mirovinsko osiguranje isključivo se tiče tekućih transfera – pojasnio je.

U jednoj studiji 2020. je pisalo da bi ukidanje poreza bilo katastrofalno za jedinice lokalne samouprave ako se ne osmislili supstitucija. Rekao je što o tome misli.

– Supstitucija tako da se jedinicama lokalne samouprave povećava autonomija-da. Dakle, imaju mogućnost utvrditi onoliku stopu poreznog opterećenja koliku su imali i prije izmjene kroz porez na dohodak. Ono što ide na njihov teret u ovim izmjenama je povećanje osnovnog osobnog odbitka koji raste na 560 eura. Što se više povećava, to jedinice lokalne samouprave prikupljaju manje poreza na dohodak – govori.

‘Porez na nekretnine nije u programu ove Vlade’

Upitan je i je li došlo vrijeme za porez na nekretnine.

– Porez na nekretnine je još jedan instrumentić u kutijici alata lokalnih čelnika i bilo bi dobro da postoji. Međutim, nije u programu ove Vlade. Sigurno neće do kraja mandata ove Vlade biti uveden – rekao je.

Komentirao je i hoće li suci dobiti 30 posto povišice na plaću.

– Nisam siguran, to ćemo vidjeti. Razgovori se vode, slušamo sve one koji su u takvoj situaciji da su im plaće niske. Bili bi najsretniji kad bi svima mogli povećati plaće. To uopće nije sporno. Međutim, trenutno radimo na Zakonu o plaćama, znate na koji način ćemo se truditi ujednačiti plaće tako da što se tiče izmjene koeficijenata to bi nam otežalo situaciju. Ali da ćemo razgovarati i o povećanju osnovice i o mogućnostima povećanja plaće općenito. Posebno onima s najnižim – svakako hoćemo. Plaće rasti moraju – zaključio je.

Source link

Vaša iskustva i mišljenje ...