S polica trgovina se povlači češnjovka, sadrži bakteriju

Zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes proizvod ne zadovoljava EU mikrobiološke kriterije za hranu

Source link

Vaša iskustva i mišljenje ...