‘Učitelji će se moći zaposliti kao odgojitelji, do 2030. bit će 22.500 više mjesta u vrtićima’

Ministarstvo obrazovanja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti provodi reformu obrazovnog sustava koja uključuje predškolski odgoj i obrazovanje. Reformom se želi osigurati izjednačavanje mogućnosti za svu djecu i njihovo uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja, povećanje obuhvata djece i poboljšavanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada, istaknuo je na sjednici Vlade ministar obrazovanja Radovan Fuchs pojašnjavajući izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Povećanje kapaciteta vrtića, uspostava Nacionalne mreže dječjih vrtića

Kako bi do 2030. sva djeca u dobi od tri do šest godina mogla pohađati programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, dodao je, potrebno je osigurati dodatne kapacitete u cijeloj Hrvatskoj.

– Infrastrukturnim ulaganjem u iznosu od 1,6 milijardi kuna planirano je povećanje kapaciteta predškolskih ustanova za 22.500 mjesta.  Za potrebe izgradnje i dogradnje predškolskih ustanova planirano je ostvariti smanjenje razlika u razvijenosti i mogućnost većeg obuhvata djece u programima predškolskog odgoja i obrazovanja pa se predlaže donošenje Nacionalne mreže dječjih vrtića koja do sada nije postojala – rekao je ministar. 

Učitelji će se moći zaposliti kao odgojitelji

Nadalje, novost je i mogućnost zapošljavanja učitelja primarnog obrazovanja na radnom mjestu odgojitelja u situacijama kada ne postoji mogućnost zapošljavanja odgojitelja, ali uz uvjet naknadnog stjecanja odgovarajućih kompetencija. 

– Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete, poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij i to: specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni studij primarnog obrazovanja, uz uvjet da u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelja i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja – stoji u izmjenama Zakona.

Ako ne stekne kvalifikaciju odgojitelja u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa, prestaje joj radni odnos istekom roka za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije za odgojitelja te se ne može više zaposliti u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja dok ne ispuni uvjete za rad na radnome mjestu odgojitelja. 

Nadalje, nastavio je ministar, vodeći računa o regionalnim razlikama, dodane su odredbe kojima se propisuje mogućnost osiguravanja sredstava u Državnom proračunu za završetak investicija iz projekata EU za izgradnju dječjih vrtića na područjima s najlošijim indeksom razvijenosti, a propisuje se i mogućnost za fiskalnu održivost dječjih vrtića čiji je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave, a na temelju mjerila i kriterija koja uredbom propisuje Vlada, dodao je ministar.

‘Nema govora o stavljanju izvan snage državnog pedagoškog standarda’

Tako u Zakonu stoji da ako na području jedinice lokalne samouprave nema organiziranog programa ranog i predškolskog odgoja, jedinica lokalne samouprave dužna je sufinancirati pohađanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu sa svog područja u dogovoru s najbližom susjednom jedinicom lokalne samouprave ili jedinicom lokalne samouprave koja ima program koji u najboljoj mjeri može udovoljiti potrebama djeteta. A može sufinancirati ili financirati prijevoz djece do dječjeg vrtića u jedinici lokalne samouprave u kojoj će djeca pohađati program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

– Dakle, nema govora o stavljanju izvan snage državnog pedagoškog standarda te sad imamo i čisti dokaz da su to bile krive informacije. Dapače, ovim Zakonom će se osigurati poboljšanje standarda u dječjim vrtićima, pogotovo prostornih i kadrovskih – naglasio je Fuchs.

Tako u Zakonu stoji da ako na području jedinice lokalne samouprave nema organiziranog programa ranog i predškolskog odgoja, jedinica lokalne samouprave dužna je sufinancirati pohađanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu sa svog područja u dogovoru s najbližom susjednom jedinicom lokalne samouprave ili jedinicom lokalne samouprave koja ima program koji u najboljoj mjeri može udovoljiti potrebama djeteta. A može sufinancirati ili financirati prijevoz djece do dječjeg vrtića u jedinici lokalne samouprave u kojoj će djeca pohađati program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Najčitaniji članci

Source link

Vaša iskustva i mišljenje ...