Umirovljenicima produžili rok predaje dokumenata za Covid dodatak do 30. studenoga

Vlada je izmijenila svoju odluku od 14. travnja o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti covid-19 kako bi se korisnicima kojima nisu ostvarili pravo u srpnju, a ispunjavaju uvjete, mogla provesti isplata jednokratnog novčanog primanja najkasnije u prosincu.

Utvrđeno je, naime, kako unatoč činjenici da su sve informacije o isplati covid dodatka bile kontinuirano prezentirane u javnosti, iz različitih razloga (bolesti, neupućenosti, nedostatka informatičke pismenosti, privremene odsutnosti i sl.), pojedini korisnici inozemnih mirovina nisu u propisanom roku do 30. lipnja dostavili dokaz o visini te mirovine Zavodu za mirovinsko osiguranje.

Stoga je, a s obzirom na to da je identificiran znatan broj takvih korisnika koji ispunjavaju uvjete za isplatu covid dodatka, otvoren novi rok – do 30. studenoga, za dostavu dokaza o korištenju inozemne mirovine.

Sutra se obilježava Međunarodni dan starijih osoba te se, istaknuto je na sjednici, i na ovaj način pokazuje posebna briga i  skrb za osjetljive kategorije umirovljenika te osigurava naknadu isplate covid dodatka za umirovljenike s niskim prihodima.

Novi zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Vlada je u Hrvatski sabor uputila prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost kojim se predlaže da Zaklada, koja trenutno ima status neprofitne organizacije, stekne status proračunskog korisnika državnog proračuna.

Zaklada je osnovana 2001. godine, a novi zakon je upućen u Sabor budući da je postojeća regulativa zastarjela i ne regulira sustav financiranja znanosti na način koji bi bio usklađen sa svim zahtjevima trenutačnoga hrvatskoga i europskoga istraživačkog prostora.

“Novi zakonski prijedlog ključna je točka za provedbu reformi planiranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO), s ciljem podizanja istraživačke i inovacijske djelatnosti i potencijala Hrvatske”, istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Kako bi se povećala učinkovitost i funkcionalnost ulaganja u znanstvene projekte i omogućila provedba programa planiranih u sklopu NPOO-a, naveo je, predloženo je brisanje točnih naziva programa.

 “S tim u vezi, a kako bi se programi jednostavnije prilagođavali okviru financiranja istraživanja, razvoja i inovacije, predloženo je da se vrste programa utvrde općim aktima Zaklade”, objasnio je ministar.

Novim se zakonom uređuju i pitanja koja trenutačno nisu uređena, primjerice da osnivačka prava i obveze, kao i nadzor nad zakonitošću rada i postupanja Zaklade obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Radi poboljšanja kvalitete i transparentnosti financiranja znanstvenih projekata i programa predlaže se i osnivanje novog stručnog tijela Zaklade – Povjerenstva za prigovore te se definira mogućnost prigovora, što do sada nije bilo moguće, a jasno se propisuju i načela rada Zaklade te je promijenjena i definicija korisnika Zaklade.

Vlada  je osnivala Međuresornu radnu skupinu za pripremu, organizaciju i provedbu 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i uspostave diplomatskih odnosa, koja će se obilježavati tijekom iduće godine, s naglaskom na 15. siječnja.

Source link

Vaša iskustva i mišljenje ...