Vanđelić: Do kraja godine mogli bi potrošiti još 40-ak milijuna kuna, treba ubrzati dinamiku

Ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba Damir Vanđelić gostovao je na HRT-u gdje je govorio o obnovi potresom pogođenih područja. Kao problem istaknuo je cijene u programu mjera te poručio kako treba ubrzati dinamiku jer su od 650 milijuna kuna u proračunu potrošili samo 40 milijuna.

Kaže kako je Ministarstvo graditeljstva zaprimilo više od 12.860 zahtjeva, dok je samo 2,9% obrađeno i poslano dalje. Vanđelić je rekao kako je jedan dio zahtjeva poslan u Središnji državni ured, jedan dio u Fond za obnovu, a dio u obliku rješenja i odluka poslan je i samim građanima, onima koji su tražili oslobođenja od participacije, no mali dio toga je proveden.

Vanđelić kaže kako je Fond zaprimio oko 680 akata te su ih riješili oko 87%, ali se oni vrlo malo tiču obnove na terenu. Kaže kako je bilo 666 isplata novčanih naknada u iznosu od 34 milijuna kuna, a dodaje da imaju odluke o uklanjanju 21 kuće. Tri su uklonjene, a tri bi trebale biti uklonjene ovaj tjedan, dodao je.

Rekao je da postoji veliki zastoj kod cijena koje su određene kao najviše u programu mjera te da na to upozoravaju već više od šest mjeseci. Objašnjava da su cijene za uklanjanje objekata oko 13% ispod najviših dopuštenih cijena.

– Međutim, ostali sudionici, a to su ljudi koji rade stručni nadzor, operativnu koordinaciju, kontrolu projekata i tehničko-financijsku kontrolu, za 21 kuću moramo sklopiti 50 ugovora s takvim sudionicima. Njihove cijene se kreću od, recimo, 43 kune ukupno – ne na sat, ukupno – za, recimo, operativnu koordinaciju uklanjanja zgrade. To je prenisko i takve su cijene od 1000 do 2000 kuna na tržištu i mi stoga tražimo donacije da nam ljudi zapravo omoguće da išta možemo ukloniti.

Dodao je kako je ministar najavio da bi tijekom ovog ili idućeg tjedna trebalo doći do izmjene tog programa mjera i podzakonskog akta koji te cijene definira.

Vanđelić smatra da je bilo moguće provesti dobar dio obnove postojećim zakonom uz izmjene cijena u programu mjera. Kaže kako bismo koncept zakona trebali uskladiti s najboljom svjetskom praksom koja kaže da obnovu privatnih zgrada treba prepustiti privatnim vlasnicima, upraviteljima zgrada, predstavnicima stanara. Država bi trebala pri tome voditi brigu o takozvanom konceptu “build back better”, odnosno potresnoj otpornosti zgrada i financiranju istog.

Rekao je i kako Fond do kraja godine ima sasvim dovoljno sredstava te da su od 650 milijuna kuna u proračunu potrošili samo 40 milijuna. Kaže kako bi do kraja godine mogli potrošiti još 40-ak, dodajući da treba ubrzati dinamiku.

Source link

Vaša iskustva i mišljenje ...