Vlada odbila zahtjev da podnese izvješće o raspolaganju energentima: ‘Poslovna tajna’

Oporbeni klubovi su Saboru uputili zaključak o raspolaganju energentima. Njime su od Sabora zatražili da zaduži Vladu da im u roku od 30 dana dostavi izvješće o prosječnim mjesečnim cijenama plina i nafte za 2020., 2021. i 2022. godinu, prosječnim cijenama izvezene nafte i plina po mjesecima s naznakom zemlje u koju se izvozi, prosječnim cijenama kupljene nafte i plina po mjesecima i prosječne cijene uvezenih naftnih derivata sve s naznakom zemlje iz koje uvozimo te posebno postotak i iznos naplaćenih koncesija za eksploataciju nafte i plina za 2020., 2021. i 2022. uz metodologiju izračuna, kao i o prosječnoj prodajnoj cijeni domaće nafte i plina za 2020. i 2021. godinu uz metodologiju izračuna te stanju sigurnosti i očekivanim potrebama za energijom. 

Vlada je Saboru uputila odbijenicu. 

– Vlada predlaže Saboru da ne prihvati prijedlog zaključka o raspolaganju energentima u Republici Hrvatskoj. Traženi cjenovni podaci predstavljaju poslovnu tajnu te se ne mogu javno objaviti. Naime, otkrivanjem istih potencijalno bi se dovelo do narušavanja povjerenja između RH i poslovnih subjekata kojima se u uvjetima tržišne ekonomije jamči pravna sigurnost i poštivanje svih ugovornih odredbi – obrazložila je Vlada u odgovoru. 

Nadalje, u odnosu na stanje sigurnosti i očekivanim potrebama za energijom, Vlada ističe kako je Ministarstvo gospodarstva odgovorno za osiguravanje pouzdane i sigurne opskrbe energijom, stvara uvjete, nadzire sigurnu, redovitu i kvalitetnu opskrbu tržišta nafte i naftnih derivata te je zaduženo za koordinaciju i suradnju s Europskom komisijom i Međunarodnom agencijom za energiju, a da im stručnu pomoć osigurava Agencija za ugljikovodike.

– Obveza čuvanja obaveznih zaliha nafte i naftnih derivata u slučaju poremećaja opskrbe tržišta propisana je člankom 14. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata dužna je formirati Agencija u količinama i strukturi na osnovu izračuna definiranog pravilnikom o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata te podataka DZS-a o neto uvozu nafte i naftnih derivata i potrošnji naftnih derivata, a radi osiguranja opskrbe naftom i naftnim derivatima Republike Hrvatske u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti države te uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe u Republici Hrvatskoj – kažu iz Vlade uz naglasak da uz obvezne zalihe dodatnom povećanju sigurnosti opskrbe pridonose i komercijalne zalihe nafte i naftnih derivata koje skladište energetski subjekti registrirani za trgovinu na veliko i malo naftom i naftnim derivatima. 

Na kraju ističu kako se javno dostupni podaci iz područja energetike objavljuju u formi godišnjih izvješća Ministarstva gospodarstva koji se mogu naći na stranicama Ministarstva te Energetskog instituta Hrvoje Požar. 

Najčitaniji članci

Source link

Vaša iskustva i mišljenje ...