Kako izračunati postotak

Postotak je način izražavanja jednog dijela u odnosu na cjelinu. Izračunavanje postotka uključuje dva ključna elementa: iznos koji se izražava kao postotak i cjelinu koja predstavlja referentnu vrijednost. Da bismo izračunali postotak, koristimo sljedeću formulu:

Postotak = (Iznos / Cjelina) * 100

Gdje:

  • Iznos je vrijednost koju želite izraziti kao postotak.
  • Cjelina je referentna vrijednost ili ukupna vrijednost.

Evo detaljnijeg objašnjenja koraka za izračunavanje postotka:

  1. Odredite iznos koji želite izraziti kao postotak. Na primjer, ako želite izračunati postotak od 25% od neke vrijednosti, taj iznos je 25.
  2. Odredite cjelinu ili referentnu vrijednost. To može biti bilo koja brojčana vrijednost s kojom uspoređujete iznos. Na primjer, ako želite izračunati postotak od 25% od broja 80, cjelina je 80.
  3. Koristeći formulu, podijelite iznos s cjelinom i pomnožite s 100 kako biste dobili postotak. Na primjer, za izračunavanje postotka od 25% od 80:

Postotak = (25 / 80) * 100 = 0.3125 * 100 = 31.25

Dakle, postotak od 25% od 80 iznosi 31.25.

Važno je zapamtiti da postotak uvijek predstavlja omjer između dijela i cjeline, a rezultat je izražen kao decimalni broj pomnožen s 100 kako bi se dobio postotni izraz.

Postotak je također i način izražavanja omjera ili dijela jedne vrijednosti u odnosu na drugu. Da biste izračunali postotak, slijedite sljedeće korake:

  1. Odredite vrijednosti: Prvo morate imati dvije vrijednosti koje želite usporediti. Na primjer, možda želite izračunati postotak rasta prodaje u odnosu na prethodni mjesec.
  2. Izračunajte omjer: Da biste izračunali omjer između dvije vrijednosti, podijelite željenu vrijednost s baznom vrijednošću. Na primjer, ako je prodaja u prethodnom mjesecu iznosila 5000 dolara, a prodaja ovog mjeseca iznosi 7000 dolara, izračunajte omjer tako da podijelite prodaju ovog mjeseca sa prodajom prethodnog mjeseca:Omjer = (prodaja ovog mjeseca / prodaja prethodnog mjeseca) = (7000 / 5000) = 1.4
  3. Pretvorite omjer u postotak: Kada imate omjer, možete ga pretvoriti u postotak množenjem s 100. To će vam dati postotnu vrijednost. Nastavljajući s prethodnim primjerom:Postotak = Omjer * 100 = 1.4 * 100 = 140%

Dakle, postotak rasta prodaje u odnosu na prethodni mjesec iznosi 140%.

Bitno je zapamtiti da se postotak uvijek odnosi na neku referentnu vrijednost ili baznu vrijednost. U ovom slučaju, bazna vrijednost je prodaja prethodnog mjeseca. Također, postotak može biti i manji od 100% ako uspoređujete vrijednosti koje su manje od referentne vrijednosti. Na primjer, ako prodaja ovog mjeseca iznosi 3000 dolara, postotak prodaje u odnosu na prethodni mjesec izračunao bi se kao:

Omjer = (prodaja ovog mjeseca / prodaja prethodnog mjeseca) = (3000 / 5000) = 0.6

Postotak = Omjer * 100 = 0.6 * 100 = 60%

Dakle, u ovom slučaju, prodaja je opala za 40% u odnosu na prethodni mjesec.

Vaša iskustva i mišljenje ...