Prvi takav slučaj: Vrhovni sud SAD-a odlučivat će ima li Trump imunitet od kaznenog progona

Trump je tvrdio da ima imunitet na sve optužbe za kaznena djela za koja je rekao da spadaju u dužnosti predsjednika, ali sud je jednoglasno presudio protiv njega

Source link

Vaša iskustva i mišljenje ...