Liječnici su bijesni zbog novog poreza na vikendice: Obrušili su se na MUP i Poreznu upravu

Porezna uprava pozvala je građane da do 31. ožujka predaju prijavu u kojoj će navesti koje im nekretnine služe za odmor, a ako to ne učine za njih će to napraviti nadležne općine i gradovi. Porez možete izbjeći ako dokažete da na predmetnoj adresi živite, a jedan od načina da to dokažete je i da priložite potvrdu liječnika opće prakse, iz koje će biti vidljivo da tamo stanujete i kod njega/nje dolazite na preglede.

Na tu informaciju reagirali su sada i iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine. Njihovo priopćenje u cijelosti prenosimo u nastavku:

– Novi list je, u tekstu objavljenom 12.2.2024. prenio vijest da je Porezna uprava pozvala sve građane da do 31.ožujka predaju prijavu u kojoj će navesti koje im nekretnine služe za odmor, a o čemu će ovisiti visina poreza na nekretnine koji će morati platiti.

Početkom godine nastupila je na snagu nadopuna Zakona o porezu na kuće za odmor prema kojem svaki grad ili općina imaju odgovornost naplate tog poreza te im je prepušten taj porez koji se odnosi na vlasnike apartmana, bilo fizičke ili pravne osobe, ali i na građane RH i EU koji imaju nekretnine koje koriste za privremeni boravak. 

U komentaru novinara i njegovog sugovornika ukazuje se na to da će najveći problem biti evidencija fizičkih osoba jer se to do sada radilo uglavnom stihijski na način da bi gradovi i općine trebali utvrditi nekakvim neposrednim opažanjem ili drugim načinom prikupljanja informacija tko koristi koju kuću za odmor.

Međutim, ono što nas je neugodno iznenadilo jest dio predmetnog novinskog članka u kojem se navodi da fizičke osobe ne moraju plaćati navedeni porez ukoliko dostave nadležnoj poreznoj upravi dokaz o prebivalištu na adresi predmetne kuće i na istoj primaju račune komunalnih poduzeća te dostave potvrdu liječnika opće prakse iz koje će biti vidljivo da osoba tamo stanuje i kod njega dolazi na preglede.

Zakon o lokalnim porezima koji uređuje materiju poreza na kuće za odmor niti jednom riječju ne propisuje obvezu izabranih liječnika na izdavanje opisanih potvrda ili nešto slično (niti bi to na bilo kakav način bilo ispravno s obzirom na postojeće administrativno opterećenje obiteljskih liječnika) stoga KoHOM, ispred liječnika opće/obiteljske medicine odlučno odbacuje ovaj neosnovan navod iz spornog članka te preporučuje svim kolegama da takve potvrde nisu dužni izdati!

Sve kada bi navodi iz spornog dijela članka bili točni (a nisu), upozoravamo na sljedeće:

• Porezna uprava nema nikakve ovlasti dodjeljivati obiteljskim liječnicima nove administrativne zadatke niti se upletati u njihov svakodnevni medicinski rad sa pacijentima
• MiZ i HLK nisu upoznati sa ovim odredbama niti je ishođeno njihovo odobrenje, a udruge liječnika obiteljske medicine nisu konzultirane niti jednom jedinom rečenicom
• Navedene potvrde ne spadaju u poslove neposrednog pružanja zdravstvene zaštite i nisu obuhvaćene niti osnovnim niti dopunskim zdravstvenim osiguranjem te u slučaju eventualnog izdavanja podliježu naplati po cijeni koju određuje sam liječnik. Međutim, KoHOM upozorava da niti pod kojim uvjetima niti cijeni neće biti izdavane navedene potvrde
• Ako RH ne funkcionira kao pravna država u kojoj MUP vodi registre prebivališta i boravišta te je nemoguće službeno znati gdje tko živi ( i glasa na izborima), onda neka naprimjer traže potvrde javnih bilježnika, udruga građana, lovačkih društava, župnih ureda. Tvrdi li Porezna uprava da MUP ne radi svoj posao pa im preopterećeni liječnici obiteljske medicine trebaju pomoći?
• Potrebno je jasno upitati Ministra Božinovića je li Porezna uprava tvrdi da MUP-ova potvrda o prebivalištu i boravištu ne vrijedi za Poreznu upravu te je li se očitovao glede toga i dao svoju privolu za ovakvu odredbu u kojoj se od liječnika traži da rade posao MUP-a
• MUP teško kontrolira migrante, no ako ne može kontrolirati niti svoje građane, radi se o velikoj krizi vođenja države i sigurnosti građana. Zanimljivo je kako je MUP prebacio poslove oko registracije vozila na stanice za tehnički pregled pa se stvara dojam da i registraciju boravišta prebacuje na one koji ih pregledavaju
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti garantira slobodu izbora liječnika bez obzira gdje živi pa tako , primjerice, netko iz Zagreba može imati obiteljskog liječnika na Mljetu, Vistu , Viru , Čiovu i obrnuto. Kakve veze ima provjera i službena potvrda liječnika sa time gdje tko provodi većinu vremena i kako se zamislilo da liječnik to provjerava, snosi odgovornost za službenu dokumentaciju i još troši svoje vrijeme na izdavanje takvih potvrda?
• KoHOM godinama upozorava na ogromnu kadrovsku devastaciju obiteljske medicine i odlučno odbacuje sve informacije pojedinih institucija (HZZO u izjavi za N1 11.2.2024.) u kojima se iznose reducirani podaci i prikriva stvarno stanje na terenu.

Stoga ponavljamo:

U RH trenutno djeluje 2181 po Atlasu HLK liječnika obiteljske medicine koji pokrivaju rad u 2309 ordinacija ugovorenih sa HZZO što znači da je broj timova bez liječnika – nositelja čak 127. Prema Državnoj reviziji potrebno je 2425 ordinacija obiteljske medicine, 141 je prazna tj. Bez liječnika, 127 je bez nositelja liječnika = 318 liječnik već sada nedostaje ( 0. 5 mil osiguranika bez stalnog liječnika om) Od 2181 aktivnih liječnika 204 je starijih od 65 godina, 607 je 60-64 g, 546 50-59 godina.

Samo je 287 specijalizanata koji su ionako već ubrojeni u gore navedene brojke i ne predstavljaju nove liječnike u sustavu. Registar liječnika HZJZ, do sada sakriven od javnosti, navodi podatak da je čak 53 liječnika starije od 70 godina i ti liječnici ostaju skriveni i pred HLK i pred javnosti, rade na ugovor o djelu, neki i na 4 h dnevno, a odrađuju ogromno dnevno radno opterećenje i mogu u svakom trenutku odustati od rada. Interes mladih za rad u om ne postoji, oni koji dođu brzo bježe jer mogu dobiti bolničke i javnozdravstvene specijalizacije, mogu se doeducirati i raditi u privatnom sektoru ili otići u inozemstvo.

Stari doktori, njih najmanje 860 je za mirovinu u svakom trenu, najkasnije za 5 godina, a jedini koji će trpjeti radi takve situacije su pacijenti! Imućni mogu u privatni sektor, a siromašnima ostaju liste čekanja ili ništa u propadajućoj PZZ. Država ne čini ništa aktivno da se ovakva situacija promijeni, a MUP i Porezna uprava očekuju upravo od tih liječnika da preuzmu i njihov posao. U nadolazećoj turističkoj sezoni, liječnici Istre, Dalmacije sa otocima mogu jedino odustati od medicine i spasiti se bezizlaznog i očajnog položaja u kojega su dovedeni – nedostatnog broja i stari, uz redovan posao, sve vikendaše i turiste koje sa krajnjim naporom zbrinjavaju, ne mogu preuzeti posao i MUP i porezne uprave.

Podsjetimo, ovo nije prvi udar MUP na obiteljsku medicinu kojoj su namijenili kontrolu zdravstvenih stanja, i prijava, svih vozača i vlasnika oružja upravu MUPu te ih doveli u konflikt interesa sa pacijentima

Zaključno, očekujemo trenutno očitovanje MIZ, MUP, Porezne uprave i Vlade na ovakve objave – zaključili su iz KOHOM-a.Source link

Vaša iskustva i mišljenje ...